Frederikshavn Kommune har mange ældre medborgere – og dem skal der tages godt hånd om. 

Det er vores ønske, at vi skal arbejde med borgeren i fokus og derigennem sikre en værdig ældrepleje.

Vi ønsker, at et behov for hjælp til trods, så skal vi bevare så meget selvbestemmelse som muligt hos den enkelte. Derfor er det vigtigt at sikre frit-valg og at arbejde for at man kan være længst muligt i eget liv.

Mange pårørende løfter en stor opgave med at passe deres nærmeste, hvis de bliver syge eller ude af stand til at klare sig selv. Vi ønsker, at kommunen arbejder for at udvikle nye tilbud, der kan aflaste de pårørende, således de ikke brænder ud, mens de gør en stor indsats.

Det frivillige sociale arbejde er uvurderligt, da det giver noget, som kommunen ikke har mulighed for. Mange ældre, som er uden et stort netværk, får meget livskvalitet ud af det arbejde som det sociale samvær via frivillige kan give. Et stærkt socialt netværk er en vigtig brik i den tredje alder. Det skal vi støtte og fremme.

Venstre vil arbejde for:

– en værdig ældrepleje, med borgerens behov i fokus.
– at der skabes tryghed om frit valg via klare kontrakter og realistiske aftaler, således der sikres reel basis for det frie valg.
– at skabe netværk til foreninger og organisationer omkring det frivillige arbejde, således – at socialt samvær fremmes.
– at ”den, der kan selv, skal selv”, så kommunen kan fokusere indsatsen, der hvor behovet er størst.
– at udvikle nye tilbud, herunder aflastningspladser, der kan støtte de pårørende.

Stem personligt på Lasse Burholt til kommunalvalget den 21. November.
Husk du kan brevstemme frem til 17. November.

Læs fortællingen om min far der har fået det gode pensionistliv afbrudt

Du kan også læse fortællingen om min far på Facebook her

Tilbage til stemlasse.dk forside

Følg Lasse Burholt på Instagram og på Facebook