Det er med enorme menneskelige omkostninger til følge når udsatte børn forsvinder i systemet – som følge af passivitet eller for mange sagsbehandler skift.

I mit regi har vi i 10 år løst opgaver for kommuner over hele landet – med voksne socialt udsatte som alle andre har opgivet.

Fælles for dem alle er en rød tråd, der går tilbage til barndommen. Når vi giver slip på dem igen, så ender de tilbage i hænderne på det system, som gentagne gange har givet op og ikke kan rumme dem.

Derfor er det om noget uhyre vigtigt at øge fokus på tidlige indsatser – for ikke alene koster det millioner af kroner: Det er mere reglen end undtagelsen at både børn og voksne ender i plejetilbud og anbringelser der årligt koster både 3, 4 og 5 millioner – per barn eller voksen.

Ikke alene er det enormt dyrt – men udfordringer med såvel bosteder og plejefamilier, der for ofte gaber over opgaver de ikke er gearet til koster også dyrt. Desuden er det uacceptabelt at både børn og voksne oplever for mange sagsbehandler-skift. Sammenholdt med det faktum, at der i stigende grad er vandtætte skodder mellem det, der burde være direkte samarbejdspartnere, så er det at gøre vore udsatte enorme bjørnetjenester. Udsatte som har komplekse diagnoser, stofmisbrug, vold og kriminalitet bag sig.

Bureaukrati og misforståede hensyn til udsatte er en deroute i en nedadgående spiral. Udsatte familier skal mødes med tidlig indsats – samtidig med at der i højere grad kigges i kommunens egne rækker når tingene løber helt af sporet.

Her på min side finder du vore 5 pejlemærker – bl.a. det pejlemærke der handler om børn og unge. Klik tilbage til forsiden.

Tilbage til stemlasse.dk forside
Følg Lasse Burholt på Facebook og Instagram