Velkommen – jeg står på mål for Venstres 5 pejlemærker:

* Tryghed og faglighed for børn & unge
* En sundhedsindsats i top
* En god tredje alder 
* Gang i by og opland
* Erhvervslivet som dynamo for vækst & bosætning

En sundhedsindsats i top

Frederikshavn Kommune skal fortsat være en kommune i førerposition på sundhedsområdet. Venstre har været primusmotor på sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune siden kommunesammenlægningen, og vores ambitioner på området er fortsat høje!

I takt med at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehusene og opgaverne i kommunen dermed vokser, er det vigtigt, at kommunens tilbud udvikles og tilpasses, så vi kan sikre nærhed, faglighed og tryghed i vores sundhedstilbud.

Samtidig ønsker vi et geografisk decentralt tilbud på sundhedsområdet, således man kan få hjælp fra det nære sundhedsvæsen så tæt på ens bopæl som muligt.

Det er både bedre og billigere at forebygge end at behandle og det skal fortsat være måden vi arbejder på indenfor sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune.

Venstre vil arbejde for:

– at styrke det nære sundhedsvæsen, så vi er klar til at tage over, når borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuset
– at der er et tæt samarbejde med sygehusene, så borgerne ikke oplever at ”falde mellem 2 stole” og samtidig vil vi fortsat arbejde for bedre lægedækning.
– at sikre en tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats, så vi forhindrer at flere bliver syge og sikrer at flere bliver hurtigt raske igen.
– at fastholde den korte ventetid på genoptræning.
– at sikre vores kronikere med en indsats på højt niveau.
– at skabe mere frit valg på sundhedsområdet, bl.a. indenfor tandlæge og genoptræning.

Du finder vores valgprogram på stemlasse.dk

Følg Lasse Burholt på Facebook og Instagram