Velkommen!

Frem til byrådsvalget den 21. november kan du her på stemlasse.dk følge med i mine indlæg, meninger og input om de ting der sker omkring os her i Frederikshavn Kommune.

Længere nede på denne side kan du læse mere om hvem byrådskandidaten  “Lasse Burholt” er.

Vi lancerede vores valgprogram for VENSTRE i August, der med 5 pejlemærker er grundlaget for fælles front i byrådet for 2018-2021.

Du finder et link til hele valgprogrammet nederst på denne side.

På dette link kan du hente mit “statement card” med vore 5 pejlemærker – som jeg står på mål for sammen med Venstres hold:

– Tryghed & faglighed for børn og unge
– En sundhedsindsats i top
– En god tredje alder
– Gang i by og opland

– Erhvervslivet som dynamo for vækst og bosætning

(Den gode tredje alder er særligt aktuel  – læs her hvorfor)

Hvad har Lasse Burholt sagt i det offentlige rum? 

På min Facebook-side kan du følge spontane input eller læse om eks. undervisningsministerens manglende besøg på kommunens folkeskoler og lægehus debatten

Folkeskolen skal styrkes – og flere voksne i børnehaverne
“Det betaler sig – og tør vi ikke tage fat nu, så taber vi alt for mange på gulvet – og så kan flere arbejdspladser, øget bosætning og nok så mange nye havne overhovedet ikke følge med – i det tempo det vil kræve at generere nok midler til kommunekassen…”  >>> Langsigtede løsninger for fællesskabet

Erhvervslivet er næsten helt glemt i valgkampen
“…erhvervspolitiken overskygges af fokus på 25-års reglen, faunapassager, skolepolitik og de ældre. Et af vores pejlemærker handler om erhvervslivet – hvor vi bl.a. vil arbejde for at udarbejde en ny erhvervspolitik, hvor erhvervslivet aktivt spiller ind i prioriteringerne…” >>> Læs alt om Venstres planer for erhvervslivet

Det er fuldstændig piphans på ældreområdet, Lasse!
“En meget kontant konklusion på de faktiske daglige forhold i hjemmepleje og på ældreområdet, hvor der tilsyneladende sker ændringer, således at antallet af ledere stiger – og antallet af reelle hænder i marken falder… ” >>> udmeldingen kom i dialog med flere af kommunens ansatte

Tvind-imperiet med snablen i Frederikshavns pengekasse
“Frederikshavn Kommune er stor-forbruger af Tvind-imperiets socialpædagogiske tilbud.  Frederikshavn er nummer 3 på listen over de kommuner, der benytter Tvind mest – lige efter Århus kommune med 34 placeret i tilbud på et af Tvinds opholdssteder…” >>> Er det godt – eller er det skidt?

Svigtende indsatser koster millioner
“Derfor er det om noget uhyre vigtigt at øge fokus på tidlige indsatser – for ikke alene koster det millioner af kroner: Det er mere reglen end undtagelsen at både børn og voksne ender i plejetilbud og anbringelser der årligt koster både 3, 4 og 5 millioner – per barn eller voksen…” >>> Læs om manglen på tidlig indsats

De ældres behov i fokus når vi taler værdig ældrepleje
“Det er vigtigt at alle borgere kan gå alderdommen i møde med en vished om, at der bliver taget godt hånd om dem. Men det er også vigtigt at pårørende føler og oplever det samme. Borgerens behov i fokus og en værdig ældrepleje har stor betydning…”
>>> I praksis kan de gode intentioner være svære at få øje på

Et overset turist-segment i Frederikshavn Kommune
“Turisme som en vækstmulighed er koblet op på et af Venstres pejlemærker, hvor vi har fokus på et stærkt erhvervsliv, som en forudsætning for vækst i hele kommunen… men et segment sender omtrent 25.000+ potentielle turister lige forbi kasseapparaterne i vores kommune…”
>>> Læs her hvilke turister jeg hentyder til

Borgmesteren tør ikke drive virksomhed
“Så skulle vi skaffe os med alle de borgere der giver underskud” – lød det fra borgmesteren på Demokratifestivalen i Frederikshavn. Den konkrete melding skal ses i sammenhæng med det faktum, at Birgit Hansen afviser at drive Frederikshavn Kommune som en virksomhed. Det er ellers sund fornuft og et oplæg fra erhvervslivet i kommunen…”
>>> Læs hele min begrundelse for at Borgmesterens melding både er populistisk og håbløst simpflicerende
>>> Du finder samme indlæg på Kanal Frederikshavns Facebook side her

V-kandidaterne Asger Mortensen og Lasse Burholt til en happening med ANR på Ørnedalsbanen

Motorsporten skal sikres faciliteter i fremtiden
“Fremtiden for Ørnedalsbanen er i den grad uvis – medlemmerne hos FSAS søger politisk opbakning til at finde frem til en løsning…”
>>> Frederikshavn Kommune bør sikre grønt lys for en løsning

Ledelseskulturen er afgørende for arbejdsmiljøet
“Besparelser og nedskæringer bringer sindene i kog når debatten handler om økonomi. Ret hurtigt bliver dialogen skinger og grov, hvor alt for mange ting bliver blandet sammen. Det er ubegribeligt hvorfor man i ældreplejen benytter vikarbureauer, som koster spidsen af en jetjager…”
>>> Det er ubegribeligt hvorfor ingen dykker ned i sygdomsstatistikkerne og undersøger de nærmere årsager til sygdom i visse personalegrupper

Konstruktiv kritik er et vigtigt arbejdsredskab
“Input som i arbejdssammenhænge kan være med til at lette processer, skabe et bedre miljø, bedre trivsel – og et endnu bedre udgangspunkt for kommunikation…”
>>> Især da jeg konkret kritisere borgmesteren for en misvisende annonceringskampagne

Frederikshavn er rykket 29 pladser frem på erhvervsvenlighed
“En kommune i fremdrift med retningen låst på at blive den mest erhvervsvenlige kommer ikke sig selv – men som følge af teamwork. Det vil i den kontekst være nærliggende at vi sætter en erhvervsleder til at sikre retningen – på kommunens øverste post…” >>> Det betyder, at samspillet mellem erhvervsråd, erhvervshus og kommune er uhyre effektivt

Stærkt grundlag for mountainbike-turisme (August 2017)
“Flere jobs gennem vækst og iværksætteri er det fremtidige grundlag for bosætning – og her er kreativ tankegang en betydelig faktor (også når det gælder jobtræning og beskæftgelsesmuligheder for borgere med særlige behov)…”
>>> Læs om muligheder i oplevelsesøkonomien

Ledige kan hjælpe ældre (August 2017)
“Det frigiver ikke alene tid til eks. personalet på plejecentret, men giver samtidig den enkelte der “gør noget for andre” en række gode kort på hånden…”
>>> Kan ledige hjælpe ældre til og fra aktiviter?

Allermest indflydelse for dig (Juni 2017)
“Kommunalvalget er netop der, hvor vi borgere – her i Frederikshavn Kommune – faktisk har allermest indflydelse på, hvad der fremover skal ske på skolerne, i ældreplejen og en lang række andre områder, der omhandler de nære ting, eller det vi kalder kernevelfærden…”
>>> Læs hele artiklen på Kanal Frederikshavn

Håndbremsen er trukket i sag om farlige trafikforhold (Juni 2017)
“Med andre ord – så har der i mere end 10 år været slået på tromme – både direkte overfor forældrene, men også det politiske apparat – for at forholdene omkring skolen skal ændres; igennem mere end 10 år har man ved selvsyn kunnet analysere trafikforholdene som intet mindre end kritisk…”
>>> Læs artiklen på Kanal Frederikshavn – hvor der også henvises til artikel fra 2010

På en skillevej – derude i den lille by (2017)

“Det var nemlig den her flok jeg talte om – når snakken faldt på de små skoler kontra de store skoler. De små byer mod de store. Det var den her flok jeg talte om når der blev diskuteret antallet af elever i en klasse. Det var den her flok jeg hev frem – når jeg argumenterede for vigtigheden af skoler i de små byer.” >>> Læs hele indlægget

Europæiske studerende vilde med Frederikshavn (2017)
“I knap en uge har der været alt fra teambuilding til markedsføring på programmet med fokus på iværksætteri og læring i de kulturelle forskelle landene imellem..”. >>> Læs mere

Kritik af anonymt indlæg i debat om skolereformen (i 2015)
“Det endda til trods for jeg – som forælder – har udtrykt mig skarpt over flere omgange på Facebook – med en opfordring til at lade skolereformen bundfælde og finde sin plads – inden vi saver alt i småstykker alene fordi forandringer skaber…. forandringer.” >>> Læs mere

Stil større krav til os Frederikshavnere (2013) <<< Bør læses
“Det er ikke så let at få øje på, hvad de mange politikere har af planer, tanker og ideer for vores kommune, der på alle mulige måder bør skue langt fremad. Langt udover de varme hænder og hvem der er bedst til at lægge budgetter” >>> Læs hele artiklen hvor jeg også udtrykker mine holdninger til kontanthjælp

Skolebestyrelse ser med alvor på besparelser (2012)
“Det er skolens ansvar at levere en undervisning, der senere i vore børn og unges livsforløb understøtter mulighederne for en god uddannelse og ikke mindst ballast i arbejdslivet…” >>> Læs mere

Hvem er Lasse Burholt?

Født og opvokset i Lendum – søn af en legendarisk tømrermester *) – og min mutter stod for alt omkring regnskab, løn og vice versa på kontoret i min fars forretning (Lendum Huse). Hun døde desværre af kræft i 1990. Da jeg rykkede hjemmefra blev det først med bopæl i Kvissel (efter et ophold hos militæret i Holstebro) – og sidenhen i Frederikshavn gennem nu 19 år.

Jeg er byrådskandidat for Venstre i Frederikshavn – men, Frederikshavn er ikke bare Frederikshavn: – det er Frederikshavn Kommune – fra Skagen i Nord – til helt ud på den anden side af Sæby; i Lyngså, Voerså, Agersted – og Gærum, Østervrå, Ravnshøj og Kvissel mod vest! (Som gammel Lendum-dreng ved jeg alt om at være ‘lokalpatriot’ – om det at bo i en lille by, vigtigheden af liv og en skole!).

Bor i Bangsbostrand sammen med Mona – her går vore 2 drenge (Silas, 7 år og Malthe, 14 år) på Bangsbostrand Skole. Vores datter studere på Frederikshavn Handelsgymnasium. Jeg er 43 år – har bred erhvervserfaring fra flere brancher, både som ansat og som selvstændig.

Har bl.a. 10 års erfaring som mentor for socialt udsatte – og lige så mange års erfaring med koordinator-roller, coaching & rekruttering af medarbejdere i samme branche (begge dele i privat regi). Har siddet 8 år i skolebestyrelsen på Bangsbostrand Skole – frem til skoledistriktsomlægningerne.

I 2018 lancere vi i et partnerskab en handelsplatform og shoppingløsninger for små- og mellemstore virksomheder.

Desuden yder jeg rådgivning i sociale medier for mindre erhvervsdrivende – bl.a. som co-adminstrator ifm. drift og kreativt indhold.

Du kan læse mit fulde CV på LinkedIn.com.

Følg gerne min private Facebook profil på www.facebook.com/lasseburholt – du kan blot klikke på “Følg”-knappen – så kan du se hvad jeg ellers “render rundt og laver” (Jeg har også en Facebook side – linket finder du oppe i toppen).

Kender du det liberale menneskesyn?

Det liberale menneskesyn

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Derfor skal mennesket være frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.

Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.

*) I et indlæg på Facebook svarer jeg på spørgsmålet “Hvad er det egentlig du laver?” – og da jeg er involveret i flere ting – og derfor beskriver mine arbejdsopgaver som “lidt af hvert”, skriver en anden “gammel Lendum knægt” fra barndommen følgende kommentar: “Kan du ikke bare sige du er søn af en legendarisk tømrermester?“.


Venstres valgprogram 2017

Vil du vide meget mere om Venstres valgprogram for kommunalvalget 2017? Så klikker du blot på Valgprogram KV17 – hvor du finder alle detajlerne i en PDF.