Turisme som en vækstmulighed er koblet op på et af Venstres pejlemærker i vores Valgprogram til KV17, hvor vi har fokus på et stærkt erhvervsliv, som en forudsætning for vækst i hele kommunen.

Henover sommeren har jeg peget på de fantastiske muligheder, der ligger i mountainbike-turisme – men et andet potentielt marked ligger lige til højrebenet

Mere end 50.000 motorcykler lander med færgerne i Danmark – knap halvdelen af dem er med Hirtshals og Frederikshavn færgerne. Det betyder vi har med et segment at gøre, som i bogstaveligste forstand fiser lige forbi kasseapparaterne i Frederikshavn Kommune.

Det skyldes til dels, at der rent faktisk ikke er særligt mange MC relaterede arrangementer i vores kommune, men heller ikke camps eller steder, som specifikt er målrettet den stadigt stigende andel af personer, der kører på de tohjulede. Faktisk viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik, at der i 2017 er registreret 156.000 motorcykler i Danmark.

Lad os et øjeblik forestille os, at vi kan motivere de færge-rejsende motorcyklister til at blive nogle dage – eller trække indenlands MC turister og motorcyklister syd for grænsen helt herop til os.

Jo flere strenge vi kan spille på, jo flere tiltag vi kan sætte i søen – i et samspil med de forskellige turistfremmende organisationer – jo flere forskellige typer turister kan vi tiltrække og fastholde.

Nu er turisme for så vidt ikke et direkte byråds-anliggende – men ikke desto mindre er det vigtigt at et samlet byråd har fokus på turisme, som en vækstmulighed for vores kommune.

Følg Lasse Burholt på Facebook eller på Instagram
Tilbage til stemlasse.dk