I Venstre mener vi, at et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at vi kan skabe vækst i vores kommunen og dermed tiltrække ny arbejdskraft og bosætning i vores område. Kommunen kan støtte op om erhvervslivet og sikre gode rammer, men det er ikke kommunen, der skaber væksten – det gør erhvervslivet.

Derfor ønsker vi at skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Den nuværende erhvervspolitik med de fire vækstspor trænger til at blive fornyet. Vi skal satse kraftigt på vores styrkepositioner, men samtidig skabe rum til at nye virksomheder og brancher kan etablere sig her hos os, herunder også iværksættere.

Befolkningstallet i Frederikshavn Kommune er faldet. Det skal vi gøre noget ved. Derfor skal vi have bosætning højere op på den politiske dagsorden, således vi målrettet arbejder på at trække nye borgere til og fastholde dem, der allerede bor her.

Venstre vil arbejde for:

– gode rammebetingelser til virksomhederne, hvor vi arbejder for at skatter og afgifter er så lave som muligt.

– at udarbejde en ny erhvervspolitik, hvor erhvervslivet aktivt spiller ind i prioriteringerne. Vi skal understøtte de eksisterende virksomheder og skabe grobund for at nye kan komme til.

– at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling for erhvervslivet

– at arbejde for bedre infrastruktur. Vi skal være opsøgende i forhold fx Skagensvejen, 3. Limfjordsforbindelse og bredbåndsforbindelser.

– at oprette et nyt politisk udvalg med fokus på bosætning.

– at føre en nyskabende boligpolitik, hvor vi fokuserer mere på privat byggeri og udstykning, samt skaber områder hvor rammerne for byggestilen er mere fri og eksperimenterende.

– at skabe bedre vilkår for og støtte til iværksættere.

– at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor job, uddannelse og kompetenceløft står i centrum.

– at benytte integrationsborgere som en ressource til at skabe vækst i vores kommune.

– at benytte havnene som dynamo for erhvervsudviklingen.

– at sætte yderligere fokus på turismen som en vækstmulighed.

Følg Lasse Burholt på Instagram og Facebook
Tilbage til stemlasse.dk forside