I dag er mindst 18 medlemmer af byrådet i Frederikshavn Kommune offentlige ansatte eller forsørget af det offentlige i en eller anden form. Det svarer til over 58%.

Derudover er der 2 fagforeningsfolk, der må antages i nogen grad, at være inhabile ift., at deres jobfunktioner varetager interesser for en lang række af kommunens ansatte. I dag er antallet af topledere i byrådet 1. Det svarer til ca. 3%. Efter næste valg vil det i øvrigt være 0 – regn selv lidt på procenten.

I dag er 4 medlemmer af byrådet selvstændige virksomhedsejere hvor den private virksomhed er deres primære erhverv og dermed deres levebrød. Det svarer til knap 13%. (hertil kommer dog to landmænd).

De private virksomheder er – hvad enten man vil det eller ej – kommunens motor nummer 1 i forhold til at skabe et bæredygtigt velfærdssamfund, men hvordan kan vi sparre og udvikle virksomhederne, med ovenstående tal taget i betragtning, når der ikke er noget i det politiske niveau der taler ”deres sprog”? Der vil alt andet end lige, også opstå alt for tvivlsomme habilitetsproblematikker med ovenstående sammensætning.

Er det f.eks. betryggende at 64% af byrådet (inkl. fagforeningsfolkene) skal beslutte om det er fornuftigt, at lave besparelser og effektiviseringer i kommunen – når deres egen løncheck er offentlig betalt?

Er det betryggende, at ikke et eneste medlem af byrådet i næste periode, har solid ledererfaring fra en stor erhvervsorganisation – og dermed har de nødvendige kompetencer til at gennemskue et kompliceret budget?

Er det betryggende, at kun omkring 20% af byrådets medlemmer har børn i den skolesøgende alder, og dermed ved hvordan vores skoler fungerer i praksis? Det tal er i øvrigt lavere når vi ser på det ansvarlige udvalg, børne- & ungdomsudvalget.

Nye tider, nye kræfter.

Tiden er inde til at kigge på sammensætningen af vores kommunalbestyrelse i Frederikshavn Kommune og stille os selv nogle grundlæggende spørgsmål.

Har vi den optimale sammensætning på det politiske niveau?
Har disse politikere de nødvendige kompetencer?
Har vi tilstrækkeligt mod – og habilitet?

Synergierne af de nye store kommuner er aldrig rigtig indfriet, vi har en mistanke om at det i høj grad skyldes, at det politiske niveau stadig er sammensat nøjagtigt som det var før kommunesammenlægningerne.

Lasse Burholt og Kuno Becker-Rasmussen

Enhver ved, at hvis man gerne vil have et andet resultat end man plejer, så skal man også gøre tingene på en anden måde end man plejer.

Vi hører ofte i medierne, at embedsværket styrer politikerne og reelt træffer de vigtige beslutninger i kommunen. Dette på trods af, at hierarkiet tilsiger, at det faktisk bør være omvendt. Dette sker dog naturligt når politikerne ikke træder i karakter og træffer de beslutninger de bliver betalt for, så må nogen jo nødvendigvis gøre det. Der sidder trods alt over 5.000 medarbejdere og venter på ordrer, og forvaltningerne kan ikke gå helt i stå, fordi der mangler kompetencer og mod på det politiske niveau.

Men hvad kan vi så gøre?

Det er egentlig ret enkelt, vi skal have fokus på, at tiltrække flere især selvstændige til byrådet – samt generelt et bredere spektre, der afspejler det omkringliggende samfund. Men det skal være dygtige, seriøse og modige mennesker, der tør træffe de nødvendige beslutninger og kan flytte vores kommune til det næste  niveau. Vi skal have udskiftet den gamle garde med nye kræfter og ny energi, således at vi får nyt fokus og gjort op med de gamle vaner.

Flere beslutninger skal træffes på baggrund af viden, fremfor gamle holdninger.

Vi er 2 nye kandidater, som med den relevante erfaring, baggrund og en ny energi har lyst til, at udfordre det etablerede system, og trække Frederikshavn Kommune i den rigtige retning, vi vil udfordre og helt sikkert disrupte mange gamle principper.

Stem personligt på Lasse Burholt og Kuno Becker-Rasmussen – vi kan gøre en forskel for fremtidens Frederikshavn Kommune.

Følg Kuno på Instagram
Følg Lasse på Instagram

 

Tilbage til stemlasse.dk