Borgmesteren tør ikke drive virksomhed

“Så skulle vi skaffe os med alle de borgere der giver underskud” – lød det fra borgmesteren på Demokratifestivalen i Frederikshavn.

Den konkrete melding skal ses i sammenhæng med det faktum, at Birgit Hansen afviser at drive Frederikshavn Kommune som en virksomhed. Det er ellers sund fornuft og et oplæg fra erhvervslivet i kommunen.

Borgmesteren mener man udelukkende kan drive virksomhed ved, at kommunen skaffer sig af med alle de borgere der giver underskud. Det er ikke alene en uhyre populistisk udtalelse – men også en ekstrem simplificering. Det er kommunens pligt at tage sig af de borgere, der for en stund eller permanent har behov for økonomisk hjælp, støtte eller pleje. Men det klare signal kan ses som noget, der minder om modvilje til at dykke ned i de mange tal, der er omdrejningspunktet for hele kommunens økonomi – fordi det måske giver et mere klart billede på, hvor man kan finde de mange penge, der altid synes at mangle – til de rigtige steder.

Forleden påpegede jeg eks. det faktum, at der tilsyneladende ikke bliver kigget nærmere på udgifterne til sygdom – og i særdeleshed på brugen af dyre vikar-ordninger. I et andet indlæg bringer Klaus Hjulmand (LA) helt konkrete tal i spil: nemlig 55.000 sygedage om året i Frederikshavn Kommune.

Der er naturligvis til en vis grad forskel på at sidde i spidsen for en kommune og eks. en produktionsvirksomhed – men forskellen består faktisk mestendels i det faktum, at en leder af en virksomhed skal skabe og vedholde en god forretning – hvorimod en kommune groft set er drevet af folkevalgte (for nogen endda grænsende til inhabile på visse områder – underforstået at ansatte i kommunen eller i nære samarbejder med kommunen kan have visse egen-interesser).

Af samme årsag er det i højere grad vigtigt, at vi fremover tænker kommunen som en virksomhed, hvor man tør træffe de tunge beslutninger, men også tør tage de samtaler der skal til i medarbejder-rækkerne. Samtaler om fravær og sygdom, dårlig ledelse, input til forbedringer. Med andre ord: der skal være plads til konstruktive samtaler og den konstruktive kritik – uanset hvor i kommunens hieraki man hører hjemme.

Når den allestedsnærværende chef for det hele konkludere, at virksomhedsdrift af en kommune alene handler om at trylle underskudsgivende borgere væk, så kan det jo godt stå en kende i kontrast til en af hendes andre udtalelser: “Hvis man kan selv, skal man selv og ikke starte med at spørge, hvad vi på kommunen vil bidrage med”.

Et citat jeg synes rigtig godt om. Et citat jeg kan forholde mig til – især da det er fuldstændig i tråd med det liberalistiske menneskesyn: “Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet”.

Med andre ord: vi kan sagtens drive Frederikshavn Kommune som en virksomhed – det handler nemlig ikke om, at jage nogen som helst udenfor kommunegrænsen – men gør vores allerbedste for at skabe en sund kommune til gavn for os allesammen. Med plads til alle – uanset hvor i livet man er.

Tilbage til stemlasse.dk forside
Følg Lasse Burholt på Instagram og Facebook